Kurs "Edukacja obywatelska" przeznaczony jest dla młodych osób (i osób pracujących z młodzieżą), zainteresowanych działalnością społeczną i obywatelską na rzecz lokalnej społeczności.

Kurs składa się z 6 modułów:

  1. samorząd lokalny,
  2. konsultacje społeczne,
  3. samorząd uczniowski,
  4. szkolne budżety partycypacyjne,
  5. młodzieżowe rady gmin,
  6. projekty.

---

Projekt "Młodzi - aktywni. Młodzieżowe Rady Gminy w powiecie gdańskim" sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.